PDA

Επιστροφή στο Forum : Old Guard - Παλιά ΦρουράMaster_Spiler
03-12-11, 20:46
Η παλιά φρουρά είναι ουσιαστικά οι πρώτοι leathermen και BDSMers του 20 αιώνα. Είναι κατά κύριο λόγο οι gay άντρες που ντύνονταν με δερμάτινα και κυκλοφορούσαν με μηχανές μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη αυτού που λέμε σήμερα BDSM. Χρησιμοποιούμε αρκετά προτόκολλά τους και διδαχές τους, μιας και διάφορα κομμάτια του BDSM αναπτύχθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους. Δε θα σταθώ στην ιστορία της παλιάς φρουράς, όποιος θέλει αυτήν, ας χρησιμοποιήσει το google, θα σταθώ στα σημαντικά πράματα, αυτά που μας έχει μεταφέρει και μας έχει διδάξει.

Έχοντας την τύχη να γνωρίσω και να συνομιλήσω με διάφορους ανθρώπους που κατατάσσονται στην παλιά φρουρά, έχω παρατηρήσει οτι όλοι τους έχουν μια εκπληκτική ικανότητα να ενδιαφέρονται απίστευτα για το σύντροφό τους. Επίσης, διακρίνονται για την τάξη τους, την εμμονή τους στην οργάνωση και στην τελετουργία και τη σοβαρότητα. Μερικά από τα πράγματα που αναζητούσαν στα μέλη τους είναι η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα, η κοινή λογική, η αίσθηση του χιούμορ, οι καλοί τρόποι, η περιποίηση του εαυτού τους και η γενναιοδωρία. Απέφευγαν δε εκείνους που ήταν μη σταθεροί διανοητικά, καθώς και τα εξαρτημένα άτομα όπως και τα άτομα με ποινικά αδικήματα.

Ο Larry Townsend, στο βιβλίο του: Leatherman's Handbook 2, αναφέρει τι αναμένεται μέσα σε μια M/s σχέση μεταξύ δύο Leathermen. Συγκεκριμένα λέει οτι:


... A Master will love, train, and protect, while providing for the physical and emotional needs of what is his and avoid causing them physical or emotional damage. He will set clearly understandable rules and enforce them in a firm and consistent way.... Ο Αφέντης θα αγαπάει, θα εκπαιδεύσει και θα προστατεύει το σκλάβο του, καθώς φροντίζει για τις σωματικές και ψυχολογικές ανάγκες αυτού που του ανήκει και θα αποφεύγει να προκαλεί σωματική ή συναισθηματική ζημιά. Θα θέτει κατανοητούς κανόνες και θα τους επιβάλλει με ένα σταθερό και συνεπή τρόπο.In exchange the one he owns will surrender the full control over every detail of their life, wear whatever he wills, keep their body clean, well groomed and healthy, be available for what ever use the Master wills with whomever he wills, will not use furniture without his specific permission, maintain a respectful demeanor, always call him Master or Sir unless directed otherwise, accept punishment without objection, and make every thought and action an act of love and service.Σε αντάλλαγμα, ο σκλάβος θα παραδώσει τον πλήρη έλεγχο πάνω σε κάθε τομέα της ζωής του, θα φοράει ότι διαλέξει ο Αφέντης του, θα κρατά το σώμα του καθαρό, περιποιημένο και υγειές, διαθέσιμο για κάθε χρήση που θα επιλέξει ο Αφέντης, με όποιον την επιλέξει και δε θα χρησιμοποιεί τα έπιπλα χωρίς να έχει πάρει προηγουμένως άδεια. Επίσης, θα καλεί πάντα τον Αφέντη του ως Αφέντη ή Κύριο, εκτός αν έχει ενημερωθεί για κάτι άλλο, θα δέχετε την τιμωρία χωρίς αντίρρηση και θα κάνει κάθε σκέψη και πράξη του, μια πράξη αγάπης και υπηρεσίας.

Master_Spiler
23-09-12, 15:39
I am a slave, and as such I surrender myself completely to my Master, and to His love for me.
Because my body is now my Master's property, it is no longer my right to protest any use He chooses to make of it. Rather, it is an honor if He deigns to touch me at all.
It is my duty to obey any and all commands given me by my Master, and to do this without question.
I shall speak only when my Master gives me permission to speak, and any question I have regarding His commands or the specifications of my assigned duties are to be in private, never in front of other people.
I acknowledge my inferiority to my Master.
In all personal activities, I surrender all decisions to my Master:

I shall wear only the clothing my Master permits me to wear, or go naked if He so requires.
My bodily functions are controlled completely by my Master; even the times when I may go to the bathroom are as specified by Him.
If I am permitted to work, I shall work only for my Master, and surrender to Him all proceeds from my labors.
I shall address my Master as "Sir" or "Master" or by whatever title He chooses to specify.
I shall keep my body in the specified state of cleanliness, outside or otherwise, according to my Master's experssed desires.
I shall accept whatever punishments my Master may decree without complaint or protest.
At all times, I will stand in a respectful posture in my Master's presence, and will sit or lie down only with His consent. At no time will I presume to sit on a piece of furniture without my Master's express permission.
My very thoughts will be only to love and serve my Master and make Him proud of me. I will never carry feelings of resentment toward Him, and if such a thought should involuntarily cross my consciousness I shall immediately confess these feelings to Him and submit to whatever punishment He deems appropriate.I recognize my duty to keep my body in a proper, healthy condition for my Master's use and pleasure.
Ι will reside in whatever domicile is commanded and provided by my Master.
I will eat only those foods provided by my Master, when and where He specifies that I may eat them.
I will never drink alcohol or take drugs without my Master's specific permission.
I will at all times be available for my Master's use, or the use of whomever He shall command me to serve. At the same time, I shall do my best never to be an encumbrance upon Him, or to make Him uncomfortable by my presence.
I will submit willingly to whatever additional rules my Master may wish to impose, either now, or at a later date.

Master_Spiler
23-09-12, 15:51
Η καρδιά ενός σκλάβου


A slave is an individual born with a slave spirit. No one can make an individual have this spirit; nothing can be done to create this state in an individual's being. No one trying hard or wishing for this sense of spirit can develop it within themselves and no Master can cause it to occur.


A slave is an extraordinary human being who is born with this slave spirit - as much as they are born to breathe, or have gifted talents like design or music. A slave is extraordinary, rare and most often confused until they discover their slave spirit heart. Most slave’s wander through life feeling unfulfilled - as if they have a "dark hole" in their spirit - a hole that can be temporarily filled with an abundance of sex, work, addictive behavior or other whole-life-consuming factors.


Slaves often have a sense of the spiritual (some become clergy), but feel this sense of spiritual awareness to be disconnected from their desire for a Mastery/slavery relationship. A slave has a right to feel joy and pride in their slavery and in service to a Master. Slave is often confused seeing Dominance as Mastery; SM as completion; or fetish focus as the fulfillment of this "dark hole" in their spirit. Many can find enough fulfillments in these areas to develop a sense of wholeness (often a quiet longing exists - although for what, the slave doesn't know).


The heart of a slave can be actualized only when the spiritual journey occurs that connects this "dark hole" in the spirit to the whole spirit and then to the universe. It is a process of a painful and trusting leap of faith that causes this connectedness to occur - a truly spiritual journey. The heart of a slave can only be complete in service to a Master and it is within this service that the spiritual journey occurs. Slavery is not about a "hard dick or clit experience", although hard dicks and clits happen and are enjoyed. Slavery is the completion of a spirit in search of "connectedness" in the universe.

Master_Spiler
23-09-12, 15:57
Στοιχεία του πρωτοκόλλου της Παλιάς Φρουράς από το βιβλίο: Ties That Bind, του Guy Baldwin
First, you do not give out info on the group, what it does or personal information about its members.


It was not always easy to join one of these groups. If they did not think you had the right stuff you did not get into the inner circles. If someone thought you might, he would purpose you as a prospective member. If the group accepted you, you would become a trial member while you earned your way and they got to know you. You would then do such things the cooking and cleaning up work for the group. After a few months or years you might become a full member of the brotherhood with voting rights. Decisions were made democratically, but like most all groups, those who had earned respect for their good character and long service to the group would be deferred to. Also, it did not hurt to be articulate and attractive.


Initiation might involve pee, paddles and more.


Generally, newer members deferred to more senior members. Junior Tops would deffer to senior bottoms. Bottoms would defer to Tops who were their equals in experience in the group and to all with much more experience. But a Top could loose standing by acting arrogant and rudely and might be expelled from the group.


The more submissive one was the less likely they would initiate eye contact. If they were collared, they would not make eye contact with others and Tops would not approach them. Those who violated collars were subject to banning.


Head wear was reserved for Tops and senior heavy bottoms. You did not touch the head gear of another unless you were intimate with them. You did not touch another's Leather without their permission. Full leather was limited to night time gatherings with others in the Lifestyle. You did not scare old ladies or attract unwanted attention to the group.


These boys were into bikes, beer, booty and brotherhood. They worked hard a played hard. They came from a generation that believed in self discipline, honesty, sacrificing for the good of the group and respecting the Elders.


These things started to fall out of fashion in the later sixties. In the seventies and eighties the private groups were displaced by Leather bars and pan sexual groups. Proper technique became the measure of a man. More complex protocols were invented that sometimes were passed off as being "Old Guard." The number of players went up as the process of screening out bad apples was weakened in the public arena. Some of the old timers complained the Lifestyle declined as it got bigger. And then came the internet.

dora_salonica
28-09-12, 16:50
Οι ρίζες του BDSM, όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, είναι σαφώς οι βετεράνοι του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η αξιοπρέπεια των μυστών του χώρου, ο σεβασμός προς τον σύντροφο και η φροντίδα του Μάστερ προς το υ, ανάγονται σε εκείνη την εποχή. Τότε που ήταν πολύ exclusive ο χώρος και δεν μπορούσε να σταθεί κάποιος μέσα σε ένα τόσο κλειστό και ελίτ γκρουπ, αν δεν το άξιζε πραγματικά.

Αναφέρθηκα πρόσφατα στον σεβασμό που νιώθω προς τις αρχές της Παλιάς Φρουράς. Αυτό είναι αλήθεια. Με την έννοια ότι το BDSM που θεωρώ εγώ "καλό", είναι πιο κοντά σε αυτό που γινόταν τότε, στις απαρχές του, μέσα σ' εκείνες τις ελίτ ομάδες, τότε που οι άνθρωποι δεν εκμεταλλεύονταν τις αδυναμίες των άλλων για να ωφεληθούν οι ίδιοι, αλλά πίστευαν πως αποτελούν μέρος μίας οικογένειας, στην οποία είχαν φτύσει αίμα για να μπουν, και για να συνεχίσουν να είναι μέλη της, έπρεπε να συνεχίσουν να είναι συνεπείς στη συμπεριφορά τους μέσα σε αυτήν .

Όλα αυτά απορρέουν από τον τρόπο ζωής στον οποίο είχαν συνηθίσει οι βετεράνοι. Είναι λογικό να σέβονται την ιεραρχία, την αξιοπρέπεια, την συνέπεια, την φροντίδα του ανώτερου προς τους υπολοίπους, το πρωτόκολλο, την διαδικασία μύησης η οποία δέον όπως είναι χρονοβόρα και ουσιαστική και ένα σωρό άλλα.

Πάρα πολλά έχουν γραφτεί για την Παλιά Φρουρά και πάρα πολλοί μύθοι και ανακρίβειες κυκλοφορούν. Είναι αλήθεια ότι, όπως λέει και ο Master Spiler, ίσως το πιο σημαντικό που θα έπρεπε να κρατήσουμε από τις ρίζες μας αυτές, είναι ο βαθμός της φροντίδας που έδειχναν για τον σύντροφό τους. Σπάνιο πράγμα στις μέρες μας, όπου η υπόθεση "καύλα" τείνει να παραγκωνίζει αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι του BDSM. Στο όνομα της καύλας τσαλαπατιούνται ένα σωρό πράγματα και γίνονται ένα σωρό αισχρότητες...

Ξεχώρισα λοιπόν μερικά κείμενα τα οποία, κατά την άποψή μου, κάνουν μία καλά πληροφορημένη κριτική αυτής της έννοιας της Παλιάς Φρουράς και των αξιών που αποδίδονται σε αυτήν.

Το πρώτο κείμενο ανήκει στον πολύ γνωστό και πολύ αξιόλογο, Jack Rinella.

dora_salonica
28-09-12, 17:10
O Μύθος της Παλιάς Φρουράς
του Jack Rinella

[Μεταφράστηκε και αναδημοσιεύεται εδώ με την άδεια του κ. Rinella]

Μία πρόσφατη ερώτηση σε κάποιο ερωτηματολόγιο είχε να κάνει με το κάπνισμα σε dungeon parties. Η συγγραφέας ξεκίνησε την ερώτησή της με μία αναφορά στο δίλημμα Παλιά Φρουρά / Νέα Φρουρά.

Τα πράγματα έχουν αλλάξει μέσα σε πενήντα χρόνια, αυτό είναι βέβαιο, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν άλλαξαν τόσο πολύ όσο πιστεύουν οι περισσότεροι “νεότεροι” BDSMers.

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότεροι από σας πιστεύετε ότι είμαι "Παλιά Φρουρά". Η ηλικία μου και τα γκρίζα μαλλιά μου με κάνουν να φαίνομαι έτσι και η πολυγραφότητά μου (δόξα τω Θεώ) το κάνουν να φαίνεται πιθανό.

Η αλήθεια είναι ότι ήρθα σχετικά αργά στο BDSM, αφού γνώρισα το πρώτο μου “βίαιο” σεξ πριν είκοσι χρόνια περίπου. Ακόμη κι έτσι, δεν είμαι βέβαιος αν έχω συναντήσει και τόσο πολλούς Παλαιοφρουρίτες στην αρχή της δεκαετίας του '80. Στο κάτω κάτω, κανένας δεν με πλησίασε ποτέ για να πει, “Γεια σας, είμαι μέλος της Παλιάς Φρουράς”.

Πλέον γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους που μπορούν να θεωρηθούν Παλιά Φρουρά, αλλά πάω στοίχημα ότι οι ίδιοι δεν βλέπουν έτσι τον εαυτό τους. Η δουλειά που έκανα με τα Αρχεία του BDSM (Leather Archives) για την προφορική ιστορική παράδοση, μου έδωσε μία εξαιρετική ευκαιρία, να μιλήσω με πολλά άτομα, άντρες και γυναίκες, που θυμούνται τις παλιές μέρες. Από τις δικές μου εμπειρίες και από αυτές τις συζητήσεις αντλώ τις ακόλουθες σκέψεις.

Όλα αυτά τα λέω για να τονίσω ότι δεν βλέπω τον εαυτό μου ως μέλος της Παλιάς Φρουράς. Πρέπει να παραδεχτώ όμως, ότι σκέφτομαι σαν να ήμουν μέλος της Παλιάς Φρουράς (ότι και αν σημαίνει αυτό), σε ότι αφορά το BDSM.

Αν κάτι πρόκειται να γίνει ξεκάθαρο στις ανάκατες αυτές σκέψεις σήμερα, αυτό είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε και ποτέ δεν θα υπάρξει, μία Παλιά Φρουρά.

Πρώτα πρώτα, προσπαθήστε να οριοθετήσετε χρονικά την ύπαρξη της Παλιάς Φρουράς. Υπήρχε Παλιά Φρουρά το 1949; Αμφιβάλλω. Η υποκουλτούρα του βίαιου σεξ δεν ήταν καν κουλτούρα τότε και αν και το SM ασκούνταν για εκατοντάδες χρόνια, δεν ήταν κάτι που η υπόλοιπη κοινωνία του έδινε σημασία και μάλλον ήταν πιο στενά συνδεδεμένο με τις επαγγελματίες Dominatrix παρά με τους Gay άντρες.

Και άρα να τη χρονολογήσουμε από το 1952; Μάλλον όχι, αφού κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μία ταινία, "The Wild Ones", δημιούργησε μία ομάδα που ονομάστηκε Παλιά Φρουρά.

Μήπως ήταν η δεκαετία του '60; Ίσως. Αλλά αν υπήρχε Παλιά Φρουρά στη δεκαετία του '60, ήταν νέοι και καινούργιοι στο παιχνίδι και προσπαθούσαν να ανακαλύψουν το δρόμο τους μέσα σε πάρα πολλούς προβληματισμούς. Ακόμη και αν ήταν οι άντρες και οι γυναίκες που επρόκειτο να γίνουν η Παλιά Φρουρά, σαφώς δεν ήταν η Παλιά Φρουρά τότε.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '70, το BDSM ήταν σε άνθιση και είχε αποκτήσει ένα σωρό παραδόσεις που μόλις είχαν δημιουργηθεί, καθώς και ένα σχετικά μικρό ιστορικό παρελθόν. Στο κάτω κάτω, είκοσι χρόνια στη ζωή της ανθρώπινης φυλής δεν είναι παρά μία στιγμή, όσο να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου.

Υπήρξε λοιπόν μία Παλιά Φρουρά; Δεν νομίζω.

Και για την αμφιβολία μου αυτή, υπάρχουν μερικές πολύ αξιόπιστες πηγές. Η πιο αξιόπιστη είναι μία αυθεντική κόπια του βιβλίου του Larry Townsend, "The Leatherman's Handbook". Έχοντας δει την πρώτη τους έκδοση το 1972, αυτές οι σελίδες έχουν μία μνήμη πολύ καλύτερη από οποιονδήποτε εδώ γύρω για να αναφερθούν στις “παλιές καλές μέρες”.

Σ' αυτό το βιβλίο, δεν υπάρχει απολύτως καμία αναφορά σε καμιά Παλιά Φρουρά, ούτε σε κάποιες προϋποθέσεις που να απαιτεί η Παλιά Φρουρά από συντρόφους BDSMers.

Ένα παράδειγμα: ένας επίδοξος σκλάβος κι εγώ είχαμε πρόσφατα μία συζήτηση για τα “σκλαβικά”. Για όσους δεν γνωρίζουν αυτό τον όρο, αυτό είναι η απαίτηση από έναν σκλάβο να αναφέρεται πάντα στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, αποφεύγοντας έτσι την αντωνυμία “Εγώ”, ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική αντωνυμία. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε φρικτά μπερδεμένες προτάσεις, όπως “Κύριε, αυτός ο σκλάβος, Κύριε, ζητάει την άδεια για τον σκλάβο αυτό να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, Κύριε”.

Ε λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο μία τέτοια απαίτηση να σχετίζεται με την Παλιά Φρουρά. Μπορείτε να διαβάσετε το Handbook, για παράδειγμα, όσο λεπτομερώς θέλετε και θα βρείτε μόνο ελάχιστες αναφορές σε σκλάβους και ασφαλώς καμία απολύτως αναφορά σε “σκλαβικά”. Βλέπετε, εκείνες τις μέρες, κάποιος που έκανε BDSM αποκαλούνταν είτε "S" είτε "M," τα οποία σήμαιναν σαδιστής και μαζοχιστής αντίστοιχα και δεν είχαν παρά ελάχιστη ή και καμία απολύτως σχέση με την κυριαρχία και την υποταγή.

Ακόμη και οι λέξεις top και bottom είναι σπάνιες στο Handbook, όπως ήταν σπάνιες γενικότερα στην δεκαετία του '70.

Πριν από τριάντα χρόνια, ή ακόμη και πενήντα χρόνια, εδώ που τα λέμε, η Παλιά Φρουρά, η Παλιά Φρουρά δεν θα άνοιγε καμία συζήτηση για το κάπνισμα. Οι ομάδες μπορεί να το έκαναν, αλλά η Παλιά Φρουρά όχι. Βλέπετε, όλη αυτή η ιδέα της απαγόρευσης ή μη του καπνίσματος, δεν έχει καμία σχέση με το BDSM. Και αυτός ασφαλώς είναι ο βασικός άξονας αυτού του διαλόγου.

Τα περισσότερα από αυτά που οι άνθρωποι θέλουν να φορτώσουν στη θεματολογία του BDSM έχουν να κάνουν με το πώς είναι οι άνθρωποι, όχι με το πώς λειτουργεί η σεξουαλικότητα, ο σαδισμός ή η διαστροφή.

Όταν ήμουν παιδί, κι εδώ παραδέχομαι ότι ακούγομαι σαν τον μπαμπά μου, οι καπνιστές έδειχναν μεγάλη φροντίδα για τον χώρο στον οποίο κάπνιζαν. Ρωτούσαν αυτούς που τους είχαν καλέσει αν επιτρέπεται το κάπνισμα. Δεν ήταν θέμα BDSM πρωτοκόλλου, αλλά θέμα καλών τρόπων.

Δεν θα ήταν θέμα λοιπόν χρήσης των σκλαβικών. Θα ήταν θέμα του αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε καλά τη γλώσσα μας. Μπορούν να αναφερθούν πολλά τέτοια παραδείγματα.

Πιστεύετε στ' αλήθεια ότι οι “ιδρυτές” του BDSM θα κάθονταν να επινοήσουν έναν κώδικα για το μαντήλι και σε ποια πλευρά τοποθετείται;

Σαφώς κάποιος κάθισε μια μέρα και συμπλήρωσε αυτό τον τεράστιο κατάλογο με τα χρώματα και τη σημασία τους, αλλά πάω στοίχημα ότι μέχρι να γίνει αυτό, ο κατάλογος ήταν περισσότερο στη μόδα παρά το χρώμα του μαντηλιού στην τσέπη!

Η ζωή δεν είναι προγραμματισμένη εκ των προτέρων, όπως θα προσπαθούσαν να μας πείσουν οι “ιστορικοί”. Η ανθρώπινη κουλτούρα εξελίσσεται με τάσεις και κύματα, με δοκιμές και λάθη, με ιδέες που απορρίπτονται και άλλες που γίνονται αποδεκτές.

Άλλες ομάδες έχουν περισσότερα και άλλες λιγότερα πρωτόκολλα, άλλες πιο αυστηρή και άλλες πιο χαλαρή δομή, άλλες περισσότερες και άλλες λιγότερες απαιτήσεις. Μακροπρόθεσμα, η ζωή, και επομένως και οι ανθρώπινες ομάδες, υπάγονται στη διαδικασία της εξέλιξης, και εξελίσσουν το στυλ και τις παραδόσεις τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, με βάση αυτά που αντιλαμβάνονται ως απαραίτητα, χρήσιμα, επωφελή ή βολικά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας “Μάστερ” δεν θα το κάνει με έναν τρόπο και ένας άλλος εντελώς διαφορετικά. Μπορεί κάποιος να απαιτεί “σκλαβίσια πρωτόκολλα” μέχρι αηδίας και ένας άλλος να θέλει να είναι όλα χαλαρά και ήρεμα.

Την περασμένη εβδομάδα στο Eagle, καθώς το γράψιμο αυτής της στήλης ήταν ακόμη σε αρχική μορφή, ρώτησα τον Chuck Renslow για την Παλιά Φρουρά.

Καθώς η συζήτησή μας πήγαινε από το ένα θέμα στο άλλο, μου θύμισε τους όρους "S" και "M" και πώς υπήρχαν όλες αυτές οι δυσκολίες και οι καυγάδες και οι ανθρώπινες αδυναμίες τότε όπως και τώρα. Στο τέλος μου θύμισε ότι το BDSM δεν είναι lifestyle. “Μπορούμε να κάνουμε BDSM τόσες μόνο ώρες τη βδομάδα”, μου επεσήμανε, “και μετά έχουμε και την υπόλοιπη ζωή μας, όπως όλοι οι άνθρωποι”.

Πηγαίνουμε στη δουλειά και κάνουμε αγγαρείες και πληρώνουμε λογαριασμούς, τρώμε και κοιμόμαστε και μελετούμε και όλα αυτά είναι μέρη του lifestyle.

Τελικά, το μεγαλύτερο μέρος αυτού που οι BDSMers αποκαλούν “To δικό μας Lifestyle," έχει να κάνει με την ευγένεια, την φροντίδα, τη στήριξη προς τους άλλους, τους καλούς τρόπους και την χρήση της κοινής λογικής. Υπάρχουν ασφαλώς πτυχές του BDSM που διαφέρουν από άλλες υποκουλτούρες και αυτές τις διαφορές τις σεβόμαστε, τις τιμούμε, και κυρίως τις απολαμβάνουμε, αλλά όταν το ερώτημα φτάνει στο Παλιό και στο Νέο, ισχύει η ρήση του Father Alliot, την οποία άκουσα για πρώτη φορά από τον ίδιο, το 1966: "Όσο περισσότερο αλλάζουν τα πράγματα, τόσο μένουν τα ίδια”.

Αν λοιπόν κάποιος σας πει για την “Παλιά Φρουρά”, παραπέμψτε τους στην παράγραφο του Larry στη σελίδα 15 του αρχικού Leatherman's Handbook: "Παντού μέσα σε αυτό το Handbook θα φροντίσω να επισημαίνω ότι πολλά από αυτά που λέω αποτελούν απόψεις...Οι δικές σας αντιδράσεις μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές και οι επιθυμίες σας μπορεί να ξεπερνούν ή να υπολείπονται των πράξεων που περιγράφω. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Κανένας – ούτε ο Larry Townsend ούτε κανένας άλλος – δεν μπορεί να αρχίσει καν να θέτει όρια στις σεξουαλικές σας ανάγκες και / ή στην σεξουαλική σας συμπεριφορά”.

Αυτή πιστεύω ότι είναι η άποψη που έχει η Παλιά Φρουρά για την Παλιά Φρουρά.

Πηγή: http://www.leatherviews.com/kinkyinfo/9930.htm
Μετάφραση: dora_salonica

slavegeo606
28-09-12, 18:46
Όπως πάντα Δωρα μας έδωσες να καταλάβουμε πολλα πράγματα σε ευχαριστούμε ήσουν πολυ διαφωτιστική ένα μεγάλο μπραβοοοοοοο